ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ บ้านตาเป้า

ผู้บริหาร


ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

โรงเรียนในสังกัด : โรงเรียน บ้านตาเป้า

พบข้อมูล: 232 รายการ
รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
11118 โรงเรียน บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" บ้านมะระ หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 0-4463-0082
11135 โรงเรียน บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" บ้านสวายสอ ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 0-4463-0115
11175 โรงเรียน บ้านนารา"กัลยาประชาสรรค์" บ้านนาราน้อย บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 0-4463-0045
11260 โรงเรียน บ้านกะโดนหนองยาง กะโดน ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 0-4463-0289
11300 โรงเรียน บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ หนองม่วง บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์ 0-4463-0295
11326 โรงเรียน บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" บ้านเกตใต้ บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ 0-4463-0261
31102554 โรงเรียน ชุมชนบ้านสองชั้น บ้านสองชั้น สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 0-4418-0222
31102566 โรงเรียน บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) บ้านระกา บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 0-4463-0003
31102578 โรงเรียน บ้านก้านเหลือง บ้านไผ่ ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 0-4463-0432
31102580 โรงเรียน บ้านกุดโคลน บ้านกุดโคลน ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์ 0-4463-0190
31102591 โรงเรียน บ้านกุดใหญ่ บ้านโคกขมิ้น หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 0-4463-0009
31102608 โรงเรียน บ้านขามตาเบ้า ขามตาเบ้า กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 0-4463-0010
31102610 โรงเรียน บ้านขามสามัคคี บ้านขาม ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 0-4463-0011
31102621 โรงเรียน บ้านโคกยาง บ้านโคกยาง กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 0-4478-3726
31102633 โรงเรียน บ้านโคกสูง บ้านโคกสูง ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 0-4463-0186
31102645 โรงเรียน บ้านโคลด บ้านโคลด สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 0-4463-0026
31102657 โรงเรียน บ้านจะเนียงสามัคคี บ้านจะเนียง สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 0-4478-3606
31102669 โรงเรียน บ้านจาน บ้านจาน หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 0-4463-0029
31102670 โรงเรียน บ้านชำแระ บ้านชำแระ หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 0-4478-3701
31102682 โรงเรียน บ้านแซวประดู่ บ้านประดู่ ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์ 0-4463-0189